چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
شبکه آسان

شركت ابزار دقيق فن‌آوران (شبكه آسان) در سال 1374 تأسيس و به صورت تخصصی روی شبکه های پردازش مرکزی   (Thin Client Base) فعالیت کرده است . هدف‌جمعي گروه «شبكه‌ي ‌آسان» به‌كار بستن ‌موجزترين راهكارهاي‌ علمي در‌كنار ‌موجه‌ترين سخت افزار ، ‌براي ‌رسيدن به مقوله «ثبات» در شبكه‌هاي‌ مبتني بر ‌رايانه است.
خواسته‌ي آرماني مديران‌ فني و ‌اجرايي شبكه‌ها در سازمان‌ها و موسسات ، ‌همواره رسيدن به‌اين ثبات دست‌ نيافتني بوده است ؛ ثبات در استقرار امنيت ، ثبات در برقراري ارتباط ، ثبات هنگام گسترش و ارتقاء شبكه و ...
اجماع تخصص و تجربه در اين ‌باره پاسخي ‌ندارد جز بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري . به عبارت ديگر نهادينه كردن مفهوم «امنيت» به معني واقعي در تمام حيطه‌ها ، ارتباطات شبكه را به ثبات مورد نظر نزديك مي‌كند و رسيدن به اين امنيت هدف و برنامه نهايي گروه سياست‌گذاران شبكه آسان است.  
از جمله‌ي ‌اين حيطه‌ها ‌كه شركت ابزار دقيق فن‌آوران (شبكه آسان) عمده‌ي تمركز‌ خود را بر ايمن‌سازي آن نهاده است ؛ ‌مي‌توان به ‌«سخت‌افزارها»، «پردازش‌ و ذخيره اطلاعات» و  «حفاظت از شبكه» اشاره نمود.
شركت ابزار دقيق فن‌آوران (شبكه آسان) افتخار دارد که طي مدت كوتاهي توانسته‌است به توفيقات چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف شبكه دست‌يابد . از جمله آن ارائه سخت‌افزارهاي قابل اطمينان در شبكه ، ارائه نرم‌افزار هاي پردازش مركزي در شبكه و معرفي سخت‌افزار امنيت اداري نام برد.

بازدید: 2550