ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آنچه كه در تمام دنيا امروزه ديده مي شود استفاده روزافزون از شبكه هاي كامپيوتري است كه به دنبال خود مسائل مختلفي در اين باره را بدنبال دارد. شبكه هاي كامپيوتري انواع و اقسام دارد كه در هركدام از آنها مسائل خاص خود در نوع ارتباط و مديريت و مشكلات و راهكارهاي حل آنها وجود دارد.

از جمله شبكه هايي كه امروزه از آن بيشتر شنيده مي شود شبكه هاي مبتني بر پايانه است كه درسيستم عامل هاي سرور جديد پياده سازي شده است.

براي دريافت فايل آموزش روی لینک پایین صفحه كليك كنيد.