ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

ابتدا ويندوز سرور ۲۰۰۳ را نصب كرده و سپس ترمينال سرور را ALL LUST كنيد .

نحوهء نصب كردن سرويس ترمينال بدين صورت است :

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

اين جزوه شامل مجموعه توضيحات عمومي در مورد نحوه استفاده از امكانات نصب شده بر روي سرور شما مي با شد كه بر روي سيستم شما امكان دسترسي به مجموعه office , اتوماسيون و مجموعه اي از برنامه هاي كاربردي مورد نياز شما را بر روي شبكه فراهم ميآورد . سعي شده است با ارائه عكسهاي تفضيلي وتوضيحات جامع نحوه آسان بكارگيري از اين مجموعه برنامه ها و همچنين كار با شبكه را آموزش دهيم.