امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انواع حافظه ساتا در سایزهای زیر برای دستگاههای ساتا ساپورت قابل ارائه میباشد :

  •      DOM SATA 1 GB
  •      DOM SATA 2 GB
  •      DOM SATA 4 GB
  •      DOM SATA 8 GB
  •      DOM SATA 16 GB