امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

انواع حافظه IDE در سایزهای زیر برای دستگاههای ساتا ساپورت قابل ارائه میباشد .

  •      حافظه IDE فلش 128MB
  •      حافظه IDE فلش 256MB
  •      حافظه IDE فلش 512MB
  •      حافظه IDE فلش 1GB
  •      حافظه IDE فلش 2GB
  •      حافظه IDE فلش 4GB
  •      حافظه IDE فلش 8GB