امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

  • آداپتور 5 ولت 2 آمپر مخصوص ايباكسهاي ...
  • آداپتور 5 ولت 3 آمپر مخصوص ايباكسهاي ...
  • آداپتور 5 ولت 4 آمپر مخصوص ايباكسهاي ...

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

  •            برد افزايش IDE مدل  ICOP-0094
  •            مبدل IDE به CF مدل CF-1915
  •            كابل 44پين به 44پين كوتاه
  •            كابل 44پين به 44پين بلند
  •            كابل 44پين به 40پين