امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

  •            برد افزايش IDE مدل  ICOP-0094
  •            مبدل IDE به CF مدل CF-1915
  •            كابل 44پين به 44پين كوتاه
  •            كابل 44پين به 44پين بلند
  •            كابل 44پين به 40پين